Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ÐT quận Hồng Bàng
Thứ hai, 23/8/2021, 11:38
Lượt đọc: 21

Cấp bằng TN THCS; chỉnh sửa nội dung văn bằng, cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, nội dung, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc xét cấp bằng TN THCS; cấp bản sao từ sổ gốc, chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THCS thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý nhà nước.

2. PHẠM VI

Quy trình áp dụng cho các thủ tục hành chính như sau:

2.1 Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho người học trong các trường THCS, TTGDTX thuộc quận Hồng Bàng đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.2 Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc theo yêu cầu của cá nhân.

 1. Chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp THCS.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

          - Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 615/QĐ-CT ngày 25/3/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phốvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Quyết định số 4008/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân

- TTHC: Thủ tục hành chính

- GD&ĐT: Giáo dục và Đào tạo

- TN THCS: Tốt nghiệp Trung học cơ sở

- TT GDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Người học được cấp văn bằng, yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng khi đảm bảo các điều kiện sau:

1. Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo qui định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Không được trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

 

 

 

 1. Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp của trường THCS, TTGDTX

X

 

 1. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS theo đơn vị trường THCS, TTGDTX

X

 

5.2.2

Cấp bản sao tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

 

 

 

1. Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (có xác nhận nơi đã học THCS).

X

 

 

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Đối với người đi xin cấp bản sao cho người thân phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng chứng chỉ.

Trường hợp người yêu cầu cấp văn bằng chứng chỉ gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ trên kèm theo một phong bì dán tem có ghi rõ họ tên địa chỉ người nhận.

 

X

5.2.3

Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS

 

 

 

1. Đơn đề nghị (có xác nhận của trường đã theo học THCS)

X

 

 

2. Văn bằng chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa.

 

X

 

 

3. Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghi chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ quy định tại các nội dung trên là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

X

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

- 01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

5.4.1

- Đối với việc cấp bằng tốt nghiệp THCS: 75 ngày kể từ ngày có quyết định tốt nghiệp trung học cơ sở.

5.4.2

- Đối với cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

- Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng thời hạn quy đinh thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thoả thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

5.4.3

- Đối với chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng xem xét ra quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận “một cửa”(Trong giờ hành chính)

5.6

Không thu lệ phí

5.7

Quy trình xử lý công việc

5.7.1

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5.2.1 quy trình, nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Theo mục 5.2.1

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 03 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

B3

Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đính kèm với hồ sơ chuyển phòng GD&ĐT để thẩm định.

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 04 – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ:

 • Thẩm định chuyên môn
 • Thẩm định về pháp lý

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển các bước tiếp theo

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì chuyển lại trường THCS bổ sung hồ sơ (theo mẫu 01 - Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

 

 

Mẫu số 06 - Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

Mẫu số 05 - Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

 

B5

Báo cáo phụ trách đơn vị duyệt công nhận kết quả tốt nghiệp THCS.

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS

B6

Lập bảng thống kê, kèm theo danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS trình Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị được cấp bằng

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bảng thống kê, Danh sách người học được công nhận TN THCS

B7

Nhận kết quả duyệt, phôi bằng tốt nghiệp THCS từ Sở GD&ĐT và tổ chức in bằng

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bằng tốt nghiệp THCS

B8

Kiểm tra thông tin trên bằng:

 • In bằng đúng: Ký

- In không đúng: Chuyển lại bước 7.

Trưởng phòng

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bằng tốt nghiệp THCS

B9

Đóng dấu bằng tốt nghiệp, vào sổ, làm thủ tục chuyển giao cho các trường THCS.

Văn thư

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp THCS

B10

Trả hết bằng tốt nghiệp THCS cho các trường.

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bằng tốt nghiệp THCS

5.7.2

Cấp lại bản sao từ sổ gốc

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5.2.2 quy trình, nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Theo mục 5.2.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 03 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đính kèm với hồ sơ chuyển phòng GD&ĐT để thẩm định.

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 04 - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ:

 • Thẩm định chuyên môn
 • Thẩm định về pháp lý

+ Hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển các bước tiếp theo

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu thì thông báo trả lại hồ sơ (theo mẫu 01 - Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 06 – Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

Mẫu số 05 – Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

B5

Chuyển bộ phận in bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bản sao bằng TN THCS

B6

Trình ký Quyết định và bản sao bằng tốt nghiệp THCS:

 • In bằng đúng: Ký

- In không đúng: Chuyển lại bước 5.

Trưởng phòng

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bằng tốt nghiệp THCS

B7

Đóng dấu bản sao bằng tốt nghiệp, vào sổ, làm thủ tục trả lại cho Tổ chức/cá nhân

Văn thư, cán bộ phụ trách

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp THCS

5.7.3

Chỉnh sửa nội dung lại bằng tốt nghiệp THCS

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5.2.3 quy trình, nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Theo mục 5.2.3

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 03 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả)

B3

Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đính kèm với hồ sơ chuyển phòng GD&ĐT để thẩm định.

Cán bộ tiếp nhận

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Mẫu số 04 – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ:

 • Thẩm định chuyên môn
 • Thẩm định về pháp lý

+ Hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển các bước tiếp theo

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu (theo mẫu 01 - Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ) thì thông báo trả lại hồ sơ

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

 

Mẫu số 06 - Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

Mẫu số 05 - Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

B5

Ban hành Quyết định về việc sửa thông tin trên bằng

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Quyết định

 

B6

 

Trình ký Quyết định:

- Đúng: Ký

- Không đúng: Chuyển lại bước 5.

Trưởng phòng

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Quyết định

B7

Chuyển bộ phận in bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bản sao bằng TN THCS

B8

Trình ký bản sao bằng tốt nghiệp THCS:

 • In bằng đúng: Ký

- In không đúng: Chuyển lại bước 7.

Trưởng phòng

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS

B9

Đóng dấu bản sao bằng tốt nghiệp, vào sổ, làm thủ tục trả lại cho cá nhân

Văn thư, cán bộ phụ trách

Giờ hành chính

Theo bảng quy định thời gian thực hiện TTHC

Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp THCS

Lưu ý

 • Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
 • Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

(Không tính thời gian chờ phôi bằng tốt nghiệp THCS được cấp từ Sở Giáo dục và Bộ Giáo dục).

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

Mẫu số 01

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02

Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Mẫu số 03

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Mẫu số 04

Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Mẫu số 05

Mẫu Thông báo về việc bổ sung hồ sơ.

Mẫu số 06

Mẫu Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Mẫu số 07

Mẫu Văn bản xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

Mẫu số 08

Mẫu Văn bản xin lỗi do sơ suất trong quá trình tiếp nhận.

Phụ lục I

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04…., 08 được ban hành tại Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Nơi lưu

Bộ hồ sơ tổ chức/cá nhân nộp theo mục 5.2

Phòng GD&ĐT

Văn bản (tờ trình, quyết định, thông báo,…)

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sổ Thống kê kết quả thực hiện TTHC

Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Bộ phận “1 cửa”

Thời gian lưu: Lâu dài


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

17