Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ÐT quận Hồng Bàng

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh: 22/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0225 3842618

Điện thoại riêng: 0914338039

Email liên lạc: vananh@hongbang.edu.vn

Nhân viên

Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà

Ngày sinh: 7/6/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Nhân viên

Điện thoại cơ quan: 0225 3842618

Điện thoại riêng: 0904312239

Email liên lạc: thanhha076@gmail.com

Nguyễn Thị Huyên
Nguyễn Thị Huyên

Ngày sinh: 4/9/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Nhân viên

Điện thoại cơ quan: 0225 3842618

Điện thoại riêng: 0984875570

Email liên lạc: nguyenhuyen@hongbang.edu.vn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG

Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3842618 - Website: pgdhongbang.haiphong.edu.vn